Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obseg trikotnika

Maja in Marko sta opazovala ograjo ob kolovozni poti. Opazila sta, da ograja obdaja pašnik ter varuje drobnico in krave.
Zanimalo ju je, kako dolga je ograja, ki ograjuje pašnik. Pašnik je preobsežen, da bi izmerila dolžino ograje.

Premisli, katere podatke potrebujeta Maja in Marko, da izračunata dolžino ograje. Kako bi računanje dolžine ograje povezal z matematičnim znanjem?

Obseg kvadrata ali pravokotnika znaš izračunati. Izračunal si že obseg drugih likov. Obseg lika je vsota dolžin vseh stranic, ki lik omejujejo. V nadaljevanju boš izračunal obseg trikotnikov.

Ponovitev

1. Zapiši v zahtevani enoti.

$14\ \rm{dm}=$ 140 $\rm{cm}$
 $3,2\ \rm{cm}=$ 32 $\rm{mm}$
$25\ \rm{mm}=$ 2,5 $\rm{cm}$  $7,2\ \rm{m}=$ 720 $\rm{cm}$

2. Dolžina stranice kvadrata je $a$. Izberi zapis (formulo), ki predstavlja obseg kvadrata.

3. Stranica kvadrata je dolga $8\ \rm{cm}$. Izračunaj obseg kvadrata.

Obseg kvadrata je 32 $\rm{cm}$.

4.  V spodnji kvadratni mreži premakni oglišči $B$ in $C$ štirikotnika $ABCD$ tako, da oblikuješ pravokotnik z obsegom $20\ \rm{cm}$.

<NAZAJ
>NAPREJ368/539