Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Težišče trikotnika

Različne predmete poskušaj s prstom ali koničasto palčko tako podpreti, da obmirujejo (ostanejo v ravnovesni legi). V pomoč so ti naslednje fotografije.

Določimo lahko tudi težišče človeškega telesa. Prikazano je s točko na sliki.

V nadaljevanju se bomo naučili geometrijsko določiti težišče trikotnika.

Ponovitev

1. V zvezek nariši daljico $|AB|=5\ \rm{cm}$. Načrtaj simetralo daljice $AB$. Opiši lastnosti simetrale daljice.

2.  S pomočjo računalniškega orodja načrtaj razpolovišče daljice $AB$.


<NAZAJ
>NAPREJ363/539