Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Deltoid

Trikotnik $ABC$ prezrcali čez nosilko stranice $a$. Poimenuj in opiši lik $ABA'C$.

O deltoidu že nekaj veš. Primeri deltoidov so rombi (tudi kvadrat je romb). V nadaljevanju boš deltoid še bolje spoznal.

Ponovitev

1. Izberi vsako pravilno trditev o deltoidu.

2. Dopolni sliko do deltoida. Deltoidu nariši os simetrije. Pomagaj si s kvadratno mrežo.

<NAZAJ
>NAPREJ517/539