Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Načrtovanje trikotnikov (2)

Dve ekipi s posebnima voziloma Slovenske obveščevalno - varnostne agencije (Sova) poskušata odkriti tajni radijski oddajnik. Spreminjaj položaj vozila $2$ in odkrij skrivni oddajnik.

Ko vozili odkrijeta oddajnik, sta oddaljeni $8\ \rm{km}$. Obe vozili ($V_1, V_2$) in skrivni oddajnik ($O$) so oglišča trikotnika $V_1V_2O$. Velikost kota $V_2V_1O$ je $62^{\circ}$, velikost kota $OV_2V_1$ je $30^{\circ}$. Ali lahko na ta način zanesljivo odkrijejo položaj oddajnika?

Razdaljo med vozilom $1$ oziroma vozilom $2$ in oddajnikom bomo s pomočjo načrtovanja določili v nadaljevanju poglavja.

Ponovitev

1. V trikotniku je velikost dveh notranjih kotov $55^{\circ}$ in $72^{\circ}$. Izračunaj velikost tretjega notranjega kota.

Velikost tretjega notranjega kota je 53 $^{\circ}$.

2. Z računalniškim orodjem nariši trikotnik s podatki: $a=4\ \rm{cm}$, $b=7\ \rm{cm}$ in $c=4\ \rm{cm}$.

Narisani trikotnik poimenuj glede na dolžino stranic in glede na velikost notranjih kotov.

Trikotnik je glede na dolžino stranic enakokraki trikotnik.

Trikotnik je glede na velikost notranjih kotov topokotni trikotnik.

<NAZAJ
>NAPREJ333/539