Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Grafični prikaz odstotkov

Brane je v časopisu videl več prikazov podatkov. Opazil je, da se prikazi med sabo razlikujejo. Opiši prikaze.

Podatke znamo predstaviti na različne načine. S preglednicami, s simbolnim zapisom, s prikazi v koordinatni mreži. V nadaljevanju bomo spoznali, kako podatke, zapisane z odstotki, grafično prikažemo.

Ponovitev

$1$. Pravilno poveži.

$25\,\%$
$100\,\%$
$50\,\%$
Število napačnih: 0

$2$. V drevesnici imajo $400$ okrasnih dreves. Rdečega javorja je $3\,\%$ vseh dreves. Največ koliko rdečih javorjev lahko kupimo v tej drevesnici?

$3$. Vpiši številko.

$10\,\%$ od $200\,\rm{m}$ = 20 $\rm{m}$
;  
$20\,\%$ od $4,5\,\rm{kg}$ = 0,9 $\rm{kg}$
     
$60\,\%$ od $30\,\rm{m^2}$ = 18 $\rm{m^2}$

$25\,\%$ od $4\,\rm{l}$ = 1 $\rm{l}$ 

<NAZAJ
>NAPREJ416/539