Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Obseg in ploščina deltoida

Jure se je odločil, da bo z očetovo pomočjo izdelal zmaja. Narisala sta načrt in izdelala ogrodje zmaja. Na voljo imata $0,5\,{\rm m^2}$ barvnega papirja za izdelavo zmaja. Pomagaj jima izračunati, če bosta imela dovolj papirja.

$p_1=\frac{2\,{\rm dm} \cdot 3\,{\rm dm}}{2}= $ 3 $\,{\rm dm^2}$, $p_2=\frac{7\,{\rm dm} \cdot 3\,{\rm dm}}{2}= $ 10,5 $\,{\rm dm^2}$

Velikost ploskve zmaja je 27 $\,{\rm dm^2}$ oziroma 0,27 $\,{\rm m^2}$.

Blaga je dovolj (vpiši je ali ni).

Kako izračunaš ploščino deltoida brez razreza na pravokotne trikotnike, izveš v nadaljevanju.

Ponovitev

1. Izračunaj obseg in ploščino paralelograma $ABCD$. Podatke preberi s slike. 

$o= $ 16 $\,{\rm cm}$, $p= $ 11 $\,{\rm cm^2}$

2. Dopolni do deltoida, če je $a=7\,{\rm cm}$ in $f=9\,{\rm cm}$. Deltoid nariši tudi v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ525/539