Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zrcaljenje čez premico

Si že kdaj opazil, da se v rekah, jezerih in morjih vidi odsev? Ravno tako kot v zrcalu. V vodi se vidi zrcalna podoba mostu, vlaka, dreves ... V naravi in arhitekturi pogosto opazimo zrcalne, oziroma simetrične slike. Opazuj slike in razmisli, ali se zrcalna podoba razlikuje od prave.

Poglej se še ti v ogledalo. Pomahaj z desno roko. Odsev ti pomaha z levo roko. Zakaj? Spoznali bomo zrcaljenje čez premico in lastnosti te preslikave, kar ti bo morda olajšalo razumeti, zakaj se leva in desna stran v ogledalu zamenjata.

Ponovitev

1. Na sliki so premica $p$ in točke $A$, $B$, $C$, $D$, $E$. Narisane so tudi daljice $AB$, $AC$, $AD$ in $AE$. Izberi daljico z enako dolžino, kot je razdalja med premico $p$ in točko $A$.

2. Izberi simbolni zapis razdalje med točko $A$ in premico $p$.

3. Zapis $|AB|$ pomeni dolžino daljice $AB$. Zapis $d(r,s)$ pomeni razdaljo med vzporednima premicama $r$ in $s$.
<NAZAJ
>NAPREJ104/539