Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje s spremenljivkami

Narisana sta dva lika, kjer je $a$ dolžina stranice lika. Maja je obseg likov zapisala z vsoto, Jan je obseg likov zapisal s produktom.
Povleci zapise na prava mesta. Kaj predstavljajo zapisi?

Maja in Jan sta enaka obsega likov zapisala na različna načina, s spremenljivko. V nadaljevanju boš spoznal, da lahko računamo tudi s spremenljivkami.

Ponovitev

1. Izračunaj obseg vsakega lika. Podatke preberi s slike.

a) kvadrat b) pravokotnik
c) enakostranični
petkotnik 
 
 

$o=$ 16,8 $\;{\rm cm}$

$o =$ 17,4 $\;{\rm cm}$

$o=$ 5 $ \;{\rm cm}$

2. Dopolni tako, da nastanejo enakosti.

 a) $5 + 5 + 5 + 5 =$ 4 $\cdot \;5$  c) $5\cdot 5 \cdot 5 \cdot 5=$ 5 $^4$
 b) $0,7 + 0,7 + 0,7=$ 3 $\cdot \; 0,7$  č) $7 \cdot 7 =7$ 2

3. Spomni se zakona o razčlenjevanju in dopolni v enakosti.

a) $3\cdot$ 7 $+ 3\cdot 13 =$ 3 $\cdot \;(7+13)$  
b) $\frac{1}{2}\cdot 6 \,–\, 5\cdot \frac{1}{2} = ($ 6 $-$ 5 $)\cdot \frac{1}{2}$
<NAZAJ
>NAPREJ272/539