Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Aritmetična sredina

Razvrsti podatke.

Razmisli, ali lahko z vsemi razvrščenimi podatki računamo. Utemelji odgovor.

Številske podatke lahko urejamo, predstavimo s prikazi. Številske podatke uporabimo za primerjavo, odločanje. V nadaljevanju bomo spoznali še nekaj novega.

Ponovitev

1. Točko $A$ povleci na sredo, med števili $2$ in $4$. Točko $B$ povleci na sredo, med števili $3$ in $7$.

2. Številske izraze poveži z vrednostjo izrazov.

3. Najmanjši višini pripiši številko $1$. Nadaljuj z vpisom števil do največje višine.

2 $167\ \rm{cm}$, 4 $1,72\ \rm{m}$, 3 $1\ \rm{m}\ 7\ \rm{dm}$, 1 $1590\ \rm{mm}$.

4. Z orodjem za razpolavljanje daljic razpolovi daljico $BC$. Razpolovi tudi daljico $AD$. Kateri koordinati imata razpolovišči daljic?


<NAZAJ
>NAPREJ447/539