Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Praštevila

Poglej risanko in opiši zgodbo. Na sito padejo naravna števila. Primerjaj števila, ki ostanejo na situ s števili, ki padejo skozi sito.

V nadaljevanju se bomo ukvarjali s števili, ki jih že poznaš. To so naravna števila. Spoznali bomo nekaj njihovih novih lastnosti.

PONOVITEV

1. O naravnih številih veš že veliko. Dopolni množico naravnih števil tako, da številu $1$ dopišeš naslednika. Zapisanemu številu ponovno zapiši naslednika. Nadaljuj po tem pravilu.

$\mathbb{N}$$=$$\{$ $1$, 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , ...$\}$

2. Katero število predstavlja zapis $2 \, \rm{S}$ $7 \, \rm{D}$ $4 \, \rm{E}$?

3. Število $26 \, 789$ zapiši z oznakami desetiških enot ($\rm{E}$, $\rm{D}$, $ \rm{S}$, $\rm{T}$, $\rm{Dt}$, $ \rm{St}$,...)?

$26 \, 789=2$ Dt + $6$ T + $7$ S + $8$ D + $9$ E  

4. S števkami števila $135$ zapiši največje možno naravno število.

To število je 531 .

5. Iz števk $3$, $7$, $2$ in $1$ sestavi najmanjše in največje naravno število. V vsakem številu vsako števko uporabi samo enkrat.

<NAZAJ
>NAPREJ1/539