Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Zbiranje in urejanje podatkov

Opazuj, kako Jure razvršča žoge po barvi. Nato izpolni preglednico.

Sm
Tm
Sz Tz
Ru Rd
3 3 1 2 2 4

Opiši, kako je Jure označil barve žog pri razvrščanju.

Jure je razvrstil 15 žog.

V zvezek prikaži deleže žog posamezne barve s tortnim prikazom.

Podatke zbiramo, urejamo, prikažemo. Urejene podatke lažje primerjamo in analiziramo. Poglejmo še kaj več o podatkih.

Ponovitev

1. Zapisana so naravna števila po nekem pravilu. Po tem pravilu dopolni kvadratke.

7 , 9 , 11 , $13$, 15 , $17$.

2. Mateja in Jan sta enoletno varčevanje prikazala s stolpičnim prikazom. Zakaj spodnji prikaz lahko zavaja bralca?

3. Jana kupuje kuhinjo. Za lažjo odločitev je izdelala grafični prikaz. Zelena barva pomeni pomembnost cene, rdeča barva pa pomembnost kakovosti pri kuhinji. Pomagaj Jani pri odločitvi. Razloge za odločitev zapiši v zvezek.

<NAZAJ
>NAPREJ442/539