Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Številski izrazi z oklepaji

Lara zavija darila za prijateljice. Od $5 \, \rm{m}$ dolgega darilnega traku je odrezala $6$-krat po $15\,\rm{cm}$ in $6$-krat po $20\,\rm{cm}$ traku. Pod sliko povleci vsak tak številski izraz, ki opiše, koliko $\rm{cm}$ darilnega traku je še ostalo v zvitku. Opiši pravilne številske izraze.

Vrednosti številski izrazov brez oklepajev smo že računali. Prav tako smo že obravnavali številske izraze z oklepaji, ki vsebujejo naravna števila in decimalne številke. V nadaljevanju poglej, kako računamo vrednosti številskih izrazov z oklepaji, ki vsebujejo tudi ulomke.

Ponovitev

1. V številski izraz postavljaj oklepaje. V zvezek izračunaj vrednosti številskih izrazov.

2. K številskemu izrazu povleci njegovo vrednost. Računaj v zvezek.

$\frac{5}{6}+\frac{1}{7}\cdot\frac{7}{12}$
$\frac{11}{12}$
$\frac{3}{5}:\frac{2}{5}+2$
$3\frac{1}{2}$
$\frac{2}{5}+\frac{1}{5}-\frac{1}{10}$
$\frac{1}{2}$
$5\cdot0,7-0,3:\frac{1}{5}$
$2$
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ237/539