Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Računanje z odstotki

Mojca želi jogurt z najmanj ogljikovimi hidrati. Preberi podatke na lončkih in svetuj Mojci, kateri jogurt naj izbere. Zapisana sta količina jogurta in delež ogljikovih hidratov.

V nadaljevanju se bomo naučili izračunati, kolikšen delež količine pomeni odstotek.

Ponovitev

1. Maja je brala knjigo, ki je imela $400$ strani. Prvi dan je prebrala $\frac{3}{8}$ knjige. Koliko strani je prebrala prvi dan in koliko strani ji je ostalo za branje?

2. Zapiši z decimalnim številom.

$71 \,\%$ = 0,71                      $132 \,\%$ = 1,32  

$38 \,\%$ = 0,38                      $900 \,\%$ = 9

$6 \,\%$ = 0,06                        $1,2 \,\%$ = 0,012

3. Zapiši z okrajšanim ulomkom.

$25 \,\%$=
1
4
, $12 \,\%$ =
3
25
,  $8 \,\%$ =
2
25

 

$300 \,\%$=
3
1
, $150 \,\%$ =
3
2
, $4,6 \,\%$ =
23
500
<NAZAJ
>NAPREJ391/539