Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
22.

Na šoli je $245$ učencev. $\frac{1}{5}$ učencev živi v naselju Pod smreko, $\frac{1}{7}$ pa jih živi v naselju Drevesna krošnja. Omenjeni naselji sta od šole najbolj oddaljeni.  $\frac{1}{7}$ vseh učencev, ki živijo v njiju, se vozi v šolo s šolskim kombibusom, preostali pa z rednim avtobusom.

Kolikšen delež vseh učencev šole se v šolo vozi s šolskim kombibusom?

23.

Izračunaj vrednosti potenc. Po pravilu zapiši še eno potenco in z računalom izračunaj njeno vrednost.

$(\frac{1}{2})^2$,
      $((\frac{1}{2})^2)^2$,
      $(((\frac{1}{2})^2)^2)^2$, ...

24.

Poišči pare.

$(1\frac{1}{2})^2-1$
$1\frac{1}{4}$
$(1\frac{1}{2}-1)^2$
$\frac{1}{4}$
$1\frac{1}{2}-1^2$
$\frac{1}{2}$
Število napačnih: 0
25.

a) Ugotovi pravilo in zapiši še dva številska izraza. Izračunaj vrednost številskih izrazov.
 
$1-\frac{1}{2}$,
$(1-\frac{1}{2})\cdot(1-\frac{1}{3})$, 
$(1-\frac{1}{2})\cdot(1-\frac{1}{3})\cdot(1-\frac{1}{4})$, ...
     

b) Bi lahko brez računanja zapisal vrednost številskega izraza

$(1-\frac{1}{2})\cdot(1-\frac{1}{3})\cdot(1-\frac{1}{4})\cdot$ ... $\cdot(1-\frac{1}{135})$?

26.

Ugotovi pravilo in v zvezek zapiši še dva številska izraza. Izračunaj vrednosti številskih izrazov.

$\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{4}$,
  $\frac{1}{2}\cdot(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{4})$, 
  $\frac{1}{2}\cdot(\frac{1}{2}\cdot(\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{3}+\frac{1}{4}))$, ... 

27.

Znak za odštevanje in znaka za seštevanje postavi tako, da izračunaš največjo možno vrednost številskega izraza.

<NAZAJ
>NAPREJ245/539