Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
19.

Izračunaj dolžino stranice enakostraničnih trikotnikov. Obsegi trikotnikov so zapisani v množici $\mathcal{O}=\{6\,{\rm cm};\;9\,{\rm cm};\;5,1\,{\rm cm}\}$.

20.
21.

Izračunaj vrednosti izrazov s spremenljivkami za dane vrednosti spremenljivk. Poveži vrednosti izrazov s spremenljivkami iz levega stolpca s pripadajočo vrednostjo izraza v desnem stolpcu.

22.

Za koliko se razlikujeta vrednosti izraza $4 \cdot x + 8$ za $x = 7$ in $ x = \frac{8}{7}$?

23.

Z izrazom s spremenljivko zapiši obseg lika na sliki. Podatke preberi s slike. 

24.

Izberi izraz s spremenljivkami, ki ima največjo vrednost pri $x = \frac{1}{7}$ in $y = 0,8$.

25.

Zapiši površino in prostornino kvadra. Podatke preberi s slike.

<NAZAJ
>NAPREJ271/539