Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

V raznostraničnem trikotniku so vse stranice enako dolge.

Drži. Ne drži.
2.

V topokotnem trikotniku je vsota notranjih kotov $180°$.

Drži. Ne drži.
3.

Kolikšna je velikost notranjega kota v enakostraničnem trikotniku?

4.

Poimenuj trikotnike glede na dolžino stranic in velikost kotov.

5.
6.

Imena stranic enakokrakega trikotnika postavi na ustrezno mesto.

7.
8.

Na sliki je enakokraki trikotnik. Izračunaj velikost kota $δ$.

Velikost kota $δ=$ 110 $°$.
<NAZAJ
>NAPREJ321/539