Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Odčitaj koordinati točk.

$A$( 1 , 0 ), $B$( 5 , 4 ), $C$( 1 , 4 ), $D$( 3 , 6 ) in

$E$( 5 , 0 ).

2.

S premikanjem pik postavi pikapolonico na naslednje točke: $A(0,0),\ B(3,3),\ C(6,0),\ D(0,5),\ E(5,4)$.

3.

Rešitve vpisuj s številkami.

Pri reševanju si pomagaj s programom za dinamično geometrijo.

Razdalja med točkama $A(3,3)$ in $B(3,29)$ je 26 enot.
Točka, ki razpolavlja daljico $CD$ s krajiščema $C(5, 20)$ in $D(5, 46)$, ima koordinati ( 5 , 33 ).
Točka $N$, ki ima prvo koordinato trikrat manjšo kot točka $M(39,3)$ in drugo koordinato enako kot točka $M$, ima koordinati $N$( 13 , 3 ).
Kvadrat, ki ima oglišča $A(1,1)$, $B(3,1)$, in $D(3,3)$, ima koordinato oglišča $D($ 1 , 3 $)$

4.

Točki $C$ in $D$ nista na pravih mestih. Točka $C$ ima prvo koordinato za pet večjo od prve koordinate točke $A$. Drugo koordinato pa ima za tri manjšo od druge koordinate točke $B$. Premakni točki $C$ in $D$ na pravo mesto. Nariši premico $AB$. Točko $D$ postavi na razpolovišče daljice $AB$.


<NAZAJ
>NAPREJ431/539