Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zapisovanje samoglasnikov

Glas je najmanjša enota besede, ki ga v zapisu nadomesti črka. V slovenščini vsak glas nima svoje črke, zato moramo za zapisovanje poznati pravila. Pravila je treba poznati tudi zato, ker nekatere črke zaznamujejo več glasov.

Samoglasniški sklopi

V samoglasniškem sklopu stojita skupaj dva samoglasnika.

Dva samoglasnika izgovarjamo tesno drugega ob drugem: zaokrožim, pooblasti, poobedek.

Kadar je v samoglasniškem sklopu prvi samoglasnik i, se samoglasniška zveza izgovarja z vmesnim j: dieta, materializem.

Poslušaj izgovor samoglasniških sklopov. Če pomenov ne razumeš, poišči razlage v priročniku.
arhaičen, dialekt, kariera, biatlon, Vietnam

Polglasnik

Katere glasove v slovenščini zapisujemo s črko e?

Naštej nekaj besed s polglasnikom in opazuj, v katerem delu besed se pojavlja.

Označi besede s polglasnikom. (Po kliku se pravilni odgovori označijo zeleno, napačni pa rdeče.)


V petek se začnejo decembrski božično-novoletni prazniki. Božiček mi še vedno vsako leto nastavi darilo pod smreko.
Št. napačnih poskusov: 0

Pri uporabi polglasnika v izgovoru besed se ravnamo po naslednjih pravilih.

1. Polglasnik pri samostalnikih moškega spola, ki se končajo na -ec, -ek, pri sklanjanju izgine (onemi), npr. pes – psa, deček – dečka, Peter – Petra. Polglasnik izgine tudi pri pridevnikih, ki se končajo na -er, kadar jih postavimo v dvojino in množino in kadar jim spremenimo spol v moškega ali ženskega: bister – bistra – bistro, glasen – glasna – glasno. Pri pridevniku bister izgine polglasnik tudi v vseh neimenovalniških sklonih v ednini, razen v tožilniku (ob kategoriji živosti tudi takrat), npr. bistrega fanta, bister potok.

2. Pri nekaterih samostalnikih srednjega spola se v rodilniku dvojine in množine vrine v soglasniški sklop: okno – oken.

3. Namesto neobstoječega samoglasnika se pred j lahko vriva i: ladja – ladij, okolje – okolij. Pred v pa se vriva o: Litva – litovski.

4. Pri tvorjenju pridevnikov se polglasnik vrine med dva soglasnika ali se zamenja z a: pismo - pisemski, pes – pasji, tenek – tanjši.

5. Kadar se polglasnik izgovarja pred zvočnikom r, ga ne zapisujemo s črko e: trd, prt, smrt.

6. Nekatere besede, ki imajo polglasnik v osnovi, si moramo kar zapomniti, saj zanje ni pravila: pečka, dež, megla (tudi megla).

<NAZAJ
>NAPREJ72/442