Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naštej nezvočnike in nekaj besed, v katerih se izgovarjajo drugače, kot se zapisujejo.

Predlog s/z

Predlog s uporabljamo pred besedami, ki se začnejo z nezvenečim nezvočnikom. Ponovi, kateri glasovi so to.   Predlog z uporabljamo pred vsemi drugimi glasovi.

Izpolni polja, tako da vpišeš predlog s/z.

s sošolci, z geografijo, s francoščino, s studiem, z računalnikom, z mikrofonom, s fantom, z dekletom, s kuhanjem, s petjem, z branjem, s fotoaparatom, z oblačenjem

Zveneči nezvočniki pred premorom

Na koncu besed pred premorom ne moremo izgovarjati zvenečih nezvočnikov, ampak se ti zamenjajo s svojimi nezvenečimi pari. Enako velja, če je zveneči nezvočnik na koncu besede pred drugo, ki se začenja s samoglasnikom, zvočnikom ali nezvenečim nezvočnikom. Ponovi, kateri so zveneči nezvočniki.


hrib [hrip], mrož [mroš], plaz [plas], od tete/očeta [ot tete/očeta]

Predlog k/h

Predlog h se izgovarja pred besedami, ki se začnejo z glasovoma k ali g, k pa pred vsemi drugimi: k hiši, h gozdu, h kmetu.

Izpolni polja, tako da vpišeš predlog k/h.

k Nejcu, h Gregorju, k Mitji, h Katji, h Klemnu, h Gorazdu, k Anji, h Katarini, k Žanu, k Roku

Premena po zvenečnosti (prilikovanje)

Kadar stojita skupaj dva po zvenečnosti različna nezvočnika, se v govoru prvi po zvenečnosti prilagodi ("priliči") drugemu, tako da se zamenja s svojim parom. Če je drugi nezveneč, se tudi prvi izgovarja nezveneče in nasprotno:

zvezka (zveneč in nezveneč) – [zveska] (nezveneč in nezveneč)

glasba (nezveneč in zveneč) – [glazba] (zveneč in zveneč)

Zlitnik iz dveh glasov

Soglasniški sklop, ki je sestavljen iz d in š ali s (dš, ds), se izgovarja kot č oz. c: nadškof [načkof], predsednik [precednik].

Dva enaka soglasnika

Kadar stojita skupaj ali na meji dveh besed dva enaka soglasnika, ju izgovarjamo kot enega daljšega: preddverje, oddelek, brez zveze.

<NAZAJ
>NAPREJ74/442