Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

V katerih besedah polglasnik ni zapisan s črko e?
hipec, srce, trenutek, srdit, prvi, megla 

2.

Glasno preberi besede in poslušaj izgovor samoglasniškega sklopa. Kako se izgovarjajo samoglasniški sklopi? Če pomenov ne razumeš, jih poišči v slovarju.
terier, orientacija, premiera, karies, ambiciozen

3.

V verzih iz Homerjeve Iliade se pojavita tudi dve besedi s polglasnikom: užitek in občutek. Ponovi pravilo o obstojnosti polglasnika pri samostalnikih moškega spola, ki se končajo na k.

4.

Klikni na besede, v katerih se zvočnik v izgovarja podobno kot glas u. (Pravilni odgovori se označijo zeleno, napačni pa rdeče.)


pivec, v očeh, slovijo, lovski, v sebi, povedek, vzpon, izvoz, sivina, prevzetna, snov, svit, pravda, visok
Št. napačnih poskusov: 0

5.

Samostalnikom pripiši pridevnik na -ski.

Moskva – moskovski
Oslo – oselski
minister – ministrski
mojster – mojstrski
oktober – oktobrski
Ciper – ciprski
6.

V katerem primeru pri sklanjanju izpade polglasnik?

7.

Katere besede so nepravilno naglašene?

<NAZAJ
>NAPREJ76/442