Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Slovenščina je jezik s 25 črkami in 29 glasniki, torej vsak glas nima svoje črke, zato nekatere glasove pišemo z istimi črkami. S črko e pišemo ozki e, široki e in polglasnik. S črko o pišemo široki in ozki o. V nekaterih primerih pa isti glas pišemo z različnimi črkami, glas u, ki je varianta fonema v, tako zapisujemo s črko v, pa tudi z l.

Polglasnik se zapisuje s črko e (pes). Kadar stoji pred zvočnikom r, ga ne zapisujemo (prt).

Med zvočniki ima največ variant zvočnik v.

Namesto zapisanega l govorimo ṷ v deležniku na -l in pri večini izpeljank na -lec. Soglasniška sklopa lj in nj, ki nista pred samoglasnikom, se izgovarjata kot l in n.


Predlog z/s (z orodnikom): različico s izgovarjamo ali pišemo pred nezvenečimi nezvočniki (p, t, k, s š, c, č, f, h), pred drugimi glasovi pa izgovarjamo ali pišemo z.

Predlog k/h (z dajalnikom): različico h izgovarjamo in pišemo pred glasovoma k in g, pred drugimi glasovi pa izgovarjamo k.

 

Premakni vrstice na ustrezno mesto in vpiši geslo, sestavljeno iz obarvanih črk. (Ob kliku na zaporedno številko ob osenčenih poljih se v 1. vrstici pojavi zapis glasovne posebnosti, v okvirčkih pa so navedeni zgledi; premakni okvirček k ustrezni številki v stolpcu.)

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • razprava [rasprava]
 • v klubu − [u̯] [klubu]
 • oddaljevati se
 • črnec − črnca
 • sanje − sanj [san]
 • studio [studijo]
 • skrival [skrivau̯]
 • vid [vit]
Geslo:
<NAZAJ
>NAPREJ75/442