Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zapisovanje soglasnikov

Naštej zvočnike in razmisli, kateri se izgovarjajo drugače, kot se zapisujejo.

Zvočnik v

Zvočnik v se izgovarja na več načinov. Kadar stoji pred samoglasnikom, se izgovarja kot v: voda, povem, dve. Zelo podobno glasu u pa se izgovarja:

– kadar je predlog: če stoji pred zvenečim glasom, se izgovarja zveneče, kadar stoji pred nezvenečim glasom, se izgovarja nezveneče v [ʍ] šolo, v [ʍ] kino, v [w] mesecu,

– na koncu besede: [ṷ] prav [prau̯], domov [domou̯],

– za samoglasnikom: [ṷ]  navkljub, navpično, zavpiti,

– kadar ni za samoglasnikom: če stoji pred zvenečim soglasnikom, se izgovarja zveneče [w], na primer vzpon, vzamem, kadar pa je pred nezvenečim soglasnikom, se izgovarja nezveneče [ʍ], na primer vsak, vsi.

Klikni na besede, v katerih se zvočnik v izgovarja drugače, kot se zapisuje. (Pravilno označene besede se obarvajo zeleno, napačno označene pa rdeče.)


plavam, povsod, slavimo, vstop, povelje, predvsem, povest, govedo, v službo, lov, svat, povzetek, sova, Plavt
Št. napačnih poskusov: 0

Zapisovanje u

Zvočniško varianto u večinoma zapisujemo s črko v. V nekaterih primerih pa ga zapisujemo tudi s črko l:

– kadar je deležnik na -l, torej na koncu besede: delal [delau̯], bral [brau̯], razmišljal [razmišljau̯]; enako se izgovarja tudi v pridevnikih in samostalnikih, ki se končajo na polglasnik in l: topel, odrasel, posel, pekel, 

– pred soglasniki sredi besede: polh, poldne, molk,

– pred večino izpeljank iz glagola na -lec [l∂c]: igralec [igral∂c] – igralka [igrau̯ka] – igralci [igrau̯ci], prevajalec [prevajal∂c] – prevajalka [prevajau̯ka] – prevajalci [prevajau̯ci].

Samoglasniška sklopa lj in nj

Samoglasniška sklopa lj in nj se na koncu besede in pred soglasnikom izgovarjata kot l in n:

stanje – stanj [stan], stanovanje – stanovanj [stanovan] – stanovanjski [stanovanski]; prijatelj – prijateljski [prijatelski], ozemlje – ozemelj [ozemel] – ozemeljski [ozemelski].

Primere sklopov lj in nj poveži s trditvijo na desni strani. (Ko črta med točkama pozeleni, je odgovor pravilen.)


Ljubljana, sanje, hrepenenje
Lj in nj se izgovorita.
šivilj, učiteljski, vesoljski
Lj in nj se izgovorita kot l in n.
<NAZAJ
>NAPREJ73/442