Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Preberi Trubarjevo pesem:

Kateri biblijski motiv je upesnjen v Trubarjevi pesmi?

Kako je motiv povezan s sporočilom pesmi?

Predstavi stisko vernikov.

Kdo so sovražniki, zoper katere prosi Primož Trubar pri Bogu za pomoč?

Kakšen je odnos molivca do Boga?

Predstavi svoje stališče do prebrane  pesniške izpovedi.

Razvrsti dele pesmi Te cerkve božje zuper nje sovražnike ... po kiticah.

Mila prošnja za tolažbo in pomoč.
{7._kitica;5._kitica;2._kitica;4._kitica;6._kitica;1._kitica;8._kitica;3._kitica}
Predstavitev turških dejanj zoper krščanske vernike in pridigarje: pobijanje, pregon in pripis krivde za vse slabo na svetu.
{5._kitica;7._kitica;2._kitica;4._kitica;6._kitica;1._kitica;8._kitica;3._kitica}
Opis čaščenja Boga, izpolnjevanja cerkvenih obredov in svetih zakramentov.
{2._kitica;7._kitica;5._kitica;4._kitica;6._kitica;1._kitica;8._kitica;3._kitica}
Predstavitev turških očitkov: zaničevanje zapovedi, učenje napačne vere in nespoštovanje božjih obredov.
{4._kitica;7._kitica;5._kitica;2._kitica;6._kitica;1._kitica;8._kitica;3._kitica}
Priprošnja k Bogu: tako kot je Bog pomagal Izraelcem, naj pomaga tudi krščanskim vernikom.
{6._kitica;7._kitica;5._kitica;2._kitica;4._kitica;1._kitica;8._kitica;3._kitica}
Nagovor in vprašanje Bogu, zakaj dopušča turško zatiranje cerkve.
{1._kitica;7._kitica;5._kitica;2._kitica;4._kitica;6._kitica;8._kitica;3._kitica}
Hvalnica in obljuba vdanosti Bogu in božjemu sinu.
{8._kitica;7._kitica;5._kitica;2._kitica;4._kitica;6._kitica;1._kitica;3._kitica}
Predstavitev negativnega odnosa Turkov do krščanskih vernikov: očitanje krivoverništva, nasprotovanja Bogu, sovraštva do svetnikov ...
{3._kitica;7._kitica;5._kitica;2._kitica;4._kitica;6._kitica;1._kitica;8._kitica}

Iz pesmi izpiši germanizme, arhaizme in dialektizme.

Primož Trubar (1508–1586)

<NAZAJ
>NAPREJ365/442