Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Proti zidavi cerkva (1558) je pridiga Primoža Trubarja, ki je umeščena v knjigo z naslovom En regišter, ena kratka postila. Knjiga vsebuje prevode evangelijev in dejanj apostolov ter je opremljena z dolgim predgovorom o naukih Luthrove vere, s koledarjem (Ta slovenski koledar – prvi na Slovenskem) in Postilo, to je razlago nedeljskih in prazničnih evangelijev. V njej je tudi pridiga Proti zidavi cerkva.
V pridigi je izraženo avtorjevo odklonilno stališče do ljudskega praznoverja in izkoriščanja neukih ljudi. Kritizira ljudsko naivnost, neukost in Katoliško cerkev, ki izkorišča preproste kmete, ter priporoča vrnitev k pravi veri (ki v ospredje ne postavlja materialnih koristi). V pisavi je bil Primož Truba nedosleden, saj je mešal črke za sičnike in šumevce, ni ločil med v in u, uporabljal je nemške, narečne in starinske besede. Besedilo je slogovno razgibano, saj vsebuje inverzije in komparacije.
Te cerkve božje super nje sovražnike tožba inu molitev (1575) spada med Trubarjeva pesniška besedila. Objavljena je v zbirki Tri duhovske pejsni. To so verske pesmi, namenjene petju. Napisane so po zgledu dveh svetopisemskih psalmov. V osrednjih kiticah pesnik podrobno oriše trpljenje, ki ga protestantom povzroča katoliška oblast, ker jih ne priznava in jih razglaša za nevernike. Pesem Te cerkve božje super nje ... je nagovor Bogu, tožba in molitev.
Predgovor k Arcticae horulae (1584) je uvodni del prve slovenske slovnice. V njem Adam Bohorič postavlja v ospredje domoljubno misel, v kateri sta poudarjena narodna zavest in domovinski ponos. Slovnica se zgleduje po latinski slovnici Philippa Melanhtona. Njena pomanjkljivost je v tem, da je Bohorič želel slovnični sistem latinščine uporabiti tudi za slovenščino.
Dalmatinov prevod Biblije (1584) je najobsežnejše delo protestantizma in velik dosežek reformacije. Ker je Dalmatin prevedel ne le verske vsebine Svetega pisma, temveč tudi pripovedne in pesniške, je s tem postavil jezikovno podlago za kasnejši razvoj samostojnega pripovedništva in pesništva.

Dalmatin je v predgovoru k Bibliji poudaril, naj verniki živijo, kot uči sveto pismo.

Sebastijan Krelj je napisal nekaj izvirnih in nekaj prevedenih pesmi. Njegova pesem Prošna za mir je prevod Luthrove nemške pesmi in je bila objavljena v Trubarjevi knjigi Ta celi katehismus, eni psalmi inu ... pejsni leta 1574. V njej je izraženo krščansko spoznanje, da si verniki zaslužijo trpljenje zaradi svojih grehov in da jih lahko pred zlom reši le močna vera v Boga. Prosijo za zunanji in notranji mir, ki je mogoč le z božjim vodenjem.

 

Poveži pojme v levih okvirčkih z ustrezno razlago v desnih.

Primož Trubar
narodni buditelj in utemeljitelj slovenskega knjižnega jezika
Proti zidavi cerkva
ena od Trubarjevih pridig
Jurij Dalmatin
prevajalec Biblije v slovenščino
Zimske urice (Arcticae horulae)
prva slovenska slovnica
Sebastijan Krelj
Otročja Biblija
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ368/442