Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

20.

Določi motive, temo, idejo in zgradbo pesmi Te cerkve božje ...

21.

Kaj vse je zapisano v Trubarjevem Katekizmu?

22.

Katera slogovna sredstva je uporabil Dalmatin v zaključku odlomka iz Predgovora k Bibliji? Preberi citat in izberi tri odgovore.
Zato nimajo tudi nad temi bukvami in zoper te božje bukve nobene stare navade, niti človeška modrost ali pamet, niti človeške postave, niti Concilia, niti Decreta, niti prikazni, niti čudesa: temuč le ta sama božja beseda mora biti ʺsveča naši nogi in luč na našem potuʺ.

23.

Izberi tip lirskega subjekta v Kreljevi Prošni za mir:

24.

Kakšen je Kreljev pesniški jezik?

25.

Ponovno preberi Kreljevo pesem in razmisli, kako bi učinkovala ob skupinskem branju.

26.

Prošnjo, ki je izrečena bogu, si bral tudi pri judovski književnosti. Ponovno preberi Psalm 129 (130) in ga primerjaj s Kreljevo Prošnjo za mir. Katere podobnosti najdeš?

27.

Razporedi po dva motiva na vsak list.

klic po odrešitvi klic po miru upanje v prihod Boga prošnja za obrambo pred Turki
Psalm 129 (130)
Prošna za mir
<NAZAJ
>NAPREJ372/442