Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Adam Bohorič, Predgovor v Arcticae horulae

Preberi Predgovor k Arcticae horulae.

Kaj je Arcticae horulae?

Koga šteje Adam Bohorič v eno ljudstvo? Prepiši iz besedila.

Poveži imena plemen z opisi.


Heneti
staro maloazijsko ljudstvo
Veneti/Venedi
indoevropsko pleme ob Visli, katerega del se je naselil ob Jadranskem morju
Vindi
izraz za Slovane, ki ga uporabljajo Germani (Winden)
Vandali
vzhodnogermansko pleme z ozemlja današnje Poljske

Arcticae horulae (Zimske urice) so prva slovenska slovnica, napisana v latinščini (1584). Za naslovno stranjo je odtis grbov treh dežel: Koroške, Štajerske in Kranjske.

Je Bohorič poimenovanja za Slovane uporabljal pravilno?

Kako Adam Bohorič razlaga pomen besede Slovan?

V slovnici Arcticae horulae se je avtor precej zgledoval po latinski slovnici, zato je njegova slovnica jezikovno precej šibko delo. Skušaj na podlagi te informacije razložiti zakaj.

Oglej si prvo slovensko slovnico, napisano v latinščini.

Predgovor k Zimskim uricam

V predgovoru Adam Bohorič razmišlja o svojem narodu in jeziku, s čimer izraža narodno zavest in domovinski ponos.
Bohoričeva slovnica je bila izdana ponovno leta 1715, vendar brez Bohoričevega imena. Za izdajo je poskrbel Hipolit.
Leta 1758 pa je izšla slovnica v jezuitski celovški izdaji v nemščini.

Adam Bohorič (1520–1598)

<NAZAJ
>NAPREJ366/442