Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastajanje hibridnih orbital sp3

Pri hibridizaciji ene 2s- in treh 2p-orbital nastanejo štiri hibridne orbitale, ki jih imenujemo hibridne orbitale sp3. Nastajanje hibridnih orbital sp3 prikazuje animacija. Bodite pozorni na usmeritev orbital sp3 v prostoru. V vsaki orbitali sp3 ogljikovega atoma je en elektron.


Zapis elektronske konfiguracije C atom

Dopolnite elektronsko konfiguracijo ogljikovega atoma tik pred vezavo z atomi vodika.

1s: 2 e 2s: 1 e 2px: 1 e 2py: 1 e 2pz: 1 e

Nastajanje molekulskih orbital — sigma -vez

Molekulske orbitale nastanejo s prekrivanjem atomskih orbital. Štiri hibridne sp3-orbitale zasedajo prostor tako, da so med seboj kar se da najbolj oddaljene, zato so usmerjene v oglišča tetraedra. Pri čelnem prekrivanju s s-orbitalo atoma vodika nastane kovalentna vez, ki jo imenujemo σ-vez (sigma-vez). Poglejte animacijo. 


Teorija hibridizacije dobro napove obliko molekule metana.

Z obračanjem modela molekule metana (na naslednji strani) v navideznem prostoru preverite, ali teorija hibridizacije dobro napove tetraedrično obliko molekule.


<NAZAJ
>NAPREJ28/335