Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nastajanje dvojne vezi

V molekuli etena sta ogljikova atoma povezana z dvojno vezjo. 

Dvojna vez nastane tako, da se čelno prekrijeta sp2-hibridni orbitali dveh sosednjih ogljikovih atomov in bočno p-nehibridizirani orbitali. S čelnim prekrivanjem sp2-hibridnih orbital nastane σ-vez. Z bočnim prekrivanjem nehibridizirane p-orbitale z nehibridizirano p-orbitalo na sosednjem ogljikovem atomu pa nastane π-vez. Elektronska gostota je v π-vezi razporejena nad in pod osjo vezi med obema atomoma. Prosta vrtljivost okoli vezi ni mogoča, ne da bi se π-vez prekinila. Elektronska gostota σ-vezi pa je razporejena na osi med obema atomoma. Nastanek π-vezi vedno spremlja nastanek σ-vezi, zato tako vez med dvema atomoma imenujemo dvojna vez.

Animacija shematično prikazuje sp2-hibridizacijo in nastajanje dvojne vezi med dvema atomoma ogljika.


Preverite razumevanje

Vpišite manjkajoča števila.

V sp2-hibidiziranem atomu ogljika so valenčni elektroni razporejeni tako.

V vsaki od treh sp2-hibridnih orbital je: 1 e.

V nehibridizirani p-orbitali je: 1 e.

Preverite razumevanje

Kako nastane vez med ogljikovim atomom in atomom vodika v molekuli etena?

<NAZAJ
>NAPREJ30/335