Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Na sliki je model molekule propina z oštevilčenimi C-atomi. Dobro poglejte sliko modela in poiščite vse pravilne trditve.

 

Model molekule propina

2.

Ovrednotite trditev.

Hibridizacija je računski postopek, s katerim dobimo iz nekega števila atomskih orbital dvojno število novih — hibridnih orbital.

Drži. Ne drži.
3.

Katere orbitale se hibridizirajo pri ogljikovem atomu?

4.

Hibridizacija je računski postopek, pri katerem s prekrivanjem atomskih orbital dobimo molekulske orbitale.

Drži. Ne drži.
5.

Katere trditve o molekuli benzena so pravilne?

Model molekule benzena

<NAZAJ
>NAPREJ34/335