Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kako s teorijo hibridizacije razložimo trojno vez

Značilen primer preproste organske molekule s trojno vezjo je molekula etina. Vsi atomi so razporejeni na premici. Molekula je linearne (nitaste) oblike.

Model molekule etina


Odgovor je sp-hibridizacija C-atoma

Zadnja možnost hibridazicije s- in p-orbital ogljikovega atoma je matematematična kombinacija s-orbitale z eno p-orbitalo. Pri tem nastaneta dve sp-hibridni orbitali, ki ležita na premici. Preostali nehibridizirani p-orbitali s po enim elektronom ležita pravokotno na premico, na kateri sta sp-hibridni orbitali in sta med seboj pod pravim kotom.


Ugotavljanje vrste hibridizacije v molekuli benzena

Poglejte model molekule benzena v navideznem prostoru spodaj in poiščite vse pravilne odgovore.

Molekula benzena

Model molekule benzena

Oblika molekule benzena

Dopolnite naslednje besedilo. Na osnovi navideznega modela molekule benzena ugotovimo, da je molekula benzena planarna , kar pomeni, da ležijo ogljikovi in vodikovi atomi v isti ravnini.
<NAZAJ
>NAPREJ31/335