Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Obliko molekul in nastajanje enojnih (σ-vezi), dvojnih in trojnih (π-vezi) razloži teorija hibridizacije. Hibridizacija je računski postopek, s katerim dobimo iz nekega števila atomskih orbital enako število novih - hibridnih orbital. Pri ogljikovem atomu pri hibridizaciji sodelujejo  atomske orbitale  2s in 2p.  Možne so tri kombinacije:

1. sp3-hibridizacija - po obliki in energiji se izenačijo 2s orbitala in tri 2p-orbitale. Nastanejo štiri sp3-hibridne atomske orbitale, ki so usmerjene v oglišča  tetraedra. V vsaki sp3-orbiltali je po ene elektron.

2. sp2-hibridizacija - po obliki in energiji se izenačijo 2s orbitala in dve 2p-orbitali.  Nastanejo tri sp2 -hibridne atomske orbitale, ki so usmerjene v oglišča trikotnika. Ena 2p-orbitala pa je nehibridizirana. V vsaki od sp2-hibridnih orbital in v 2p-orbitali je po en elektron.

3. sp-hibridizacija - po obliki in energiji se izenačita 2s-orbitala in ena 2p-orbitala. Nastaneta dve sp-hibridni atomski orbitali, ki sta usmerjeni pod kotom 180o, linearno. Dve 2p-orbitali osteneta nehibridizirani. V obeh sp-hibridnih orbitalah in 2p-orbitalah je po en elektron.

S čelnim prekrivanjem hibridnih orbital enega ogljikovega atoma z orbitalami drugih atomov, nastaja enojne sigma-vez, σ-vez.

Z bočnim prekrivanjem nehibridnih p-orbital razložimo nastajanje dvojnih ali trojnih pi-vezi, π-vez

Tetraedrična zgradba — sp3 hibridizirani C-atomi

Model molekule etana

Planarna zgradba — sp2 hibridizirani C-atomi

Model molekule etena

Nitasta zgradba — sp hibridizirani C-atomi

Model molekule etina
<NAZAJ
>NAPREJ33/335