Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Model molekule metana

Obračajte model molekule metana v navideznem prostoru in preverite učinkovitost teorije hibridizacije.

Molekula metana

Model molekule metana


Hibridizacija sp3 

Vpišite manjkajoča imena, ne vpisujte številk. Ena s-orbitala + tri p-orbitale = štiri hibridne orbitale sp3; hibridne orbitale sp3 so usmerjene v oglišča tetraedra .

Kako teorija hibridazije napove obliko molekule etena?

Molekula etena je planarna. Vsi atomi ležijo v isti ravnini. Kako lahko s teorijo hibridizacije razložimo planarno obliko in dvojno vez?

Model planarne molekule etena


Odgovor je hibridizacija sp2 C-atoma

Druga možnost je  hibridizacija 2s-orbitale ogljikovega atoma z dvema 2p-orbitalama. Nastanejo tri sp2-hibridne orbitale, ki so usmerjene v oglišča trikotnika, ena valenčna p-orbitala C-atoma pa leži pravoktno na ravnino v kateri ležijo sp2-hibridne orbitale.


<NAZAJ
>NAPREJ29/335