Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Dopolnite enačbi reakcij.

1. H3C-COCl + H2N-CH2-COOH → H3C- CONH -CH2-COOH + HCl

2. H3C- CONH -CH2-COO-Na+  + HCl  → H3C-CONH-CH2- COOH + NaCl

2.

Kaj se bo zgodilo, če molekuli alanina v obliki iona dvojčka dodajamo raztopino natrijevega hidroksida?

3.

Na sliki je strukturna formula aminokisline lizina v nevtralnem. V katerem območju pH bo imel lizin izoelektrično točko?

4.

V katerem topilu moramo pri sintezi amida glicina raztopiti glicin in zakaj?

5.

V izoelektrični točki so aminokisline v neionski obliki.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ256/335