Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Pojav tople grede

Aerosoli, majhni delci prahu, vodne pare in različnih onesnaževal v Zemljini atmosferi, prestrežejo del infrardečega sevanja, ki ga  pošilja Sonce, in ga odbijajo nazaj v vesolje, tudi površina Zemlje odbije nekaj teh valov nazaj v vesolje. Zaradi  procesa odboja se površina Zemlje ohlaja. Proces ohlajanja pa je uravnotežen s procesom tople grede. Sončna energija, ki jo prepušča atmosfera, ogreva Zemljo. Povprečna temperatura  na Zemlji je približno 285 K, torej precej nižja, kot je temperatura Sonca, vendar še vedno dovolj visoka, da površina Zemlje oddaja elektromagnetno valovanje. Zaradi nizke temperature je sevalna energija Zemlje večinoma v infrardečem območju. To sevanje Zemlje je namenjeno  vesolju. Vendar večino sevanja absorbirajo plini tople grede. Absorbirana energija  se v plinih pretvori v notranjo energijo, kar se odraža v segrevanju plinov. Segreti plini pa kot vsako segreto telo oddajajo elektromagnetno valovanje. Plini tople grede sevajo infrardeče žarke v vse smeri, nekaj žarkov se usmeri nazaj na površino Zemlje, kjer jih ta zopet absorbira. Površina zemlje se segreje in ponovno seva.  Pojav tople grede je naraven pojav, ki omogoča življenje na Zemlji, saj bi se sicer Zemlja ohlajala, temperature bi bi bile tako nizke, da se življenje ne bi moglo normalno razvijati. Poenostavljen prikaz pojava tople grede podaja spodnja shema.

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Sevalna energija Zemlje je v infrardečem delu elektromagnetnega valovanja . Valovne dolžine infrardečega sevanja so od 700 do 1100 nm.

V čem je problem tople grede?

Problem je čezmerno ogrevanja atmosfere zaradi povečane koncentracije plinov tople grede, ki se sproščajo v atmosfero zaradi velike porabe fosilnih goriv in razpršil.

Indijski ocean z vesolja, z dovoljenjem NASE

Nevarnost segrevanja atmosfere ni v tem, da se segreva, ampak v hitrosti segrevanja.  Na primer, v zadnjih 130 letih se je sedemkrat povišala srednja temperatura atmosfere v mejah od 0,3 do 0,7 oC. V prihodnje lahko pričakujemo, da se bo v povprečju vsakih deset let povišala povprečna temperatura  atmosfere za 0,2 oC. Spremembe temperature atmosfere so se dogajale tudi v preteklosti, vendar v daljših časovnih odbobjih, zato so se lahko živalske in rastlinske vrste nanje prilagodile. Zaradi veliko hitrejših sprememb, ki smo jim priča danes, se mnogo vrst ne bo moglo prilagoditi,  zato jim grozi izumrtje.

<NAZAJ
>NAPREJ95/335