Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Spreminjanje debeline ozonske plasti

Leta 1973 so ugotovili, da imajo klorovi atomi  katalitični učinek na razgradnjo plasti ozona v stratosferi.  Prvič so dokazali, da se ozonska plast v stratosferi tanjša l. 1984, ko su tudi javno objavili podatke o razgradnji ozonske plasti nad Antarktiko. Poznejše odprave na Arktiko so dokazale, da se tudi nad severnim polom ozonska plast tanjša.

Na animaciji si oglejte predvidevanja NASE, kako se bo tanjšala ozonska plast v stratosferi, če ne bomo prepovedali uporabe CFC-jev. Koncentracija ozona je izražena v Dobsonovih enotah. Ena Dobsonova enota ustreza plasti ozona, ki bi bila debela 10 µm pri standardnih pogojih.

Preverite se

Katerega leta bo debelina ozonske plasti v stratosferi manj kot 1000 μm?

Zakaj je ozon v stratosferi naš zaščitnik?

Ultravijolično sevanje  Sonca se sestoji iz treh vrst UV-žarkov A (320−400 nm), B (240320 nm) in C (100280 nm). Ti žarki, ki imajo visoko energijo, bi uničili življenje na Zemlji, če ne bi Zemlje pred njimi varovala atmosfera. V atmosferi so snovi, ki absorbirajo velik del UV- sevanja Sonca. Najpomembnejši zaščitni filter v stratosferi je ozon (O3). Ozon absorbira UV-žarke tipa B, ki so za žive organizme najbolj nevarni. Vezi med atomi  enostavnih molekul, ki se nahajajo v stratosferi, se pod vplivom UV-žarkov prekinejo, nastanejo fragmenti molekul, atomi ali skupine atomov, ki jih imenujemo radikali. Nastajanje in razgradnja ozona potekata kot serija radikalskih reakcij.  Klorovi atomi, ki se sproščajo zaradi homolitske prekinitve vezi v molekulah CFC-jev, 1500-krat hitreje reagirajo z ozonom kot atomi kisika in imajo zato izredno močan vpliv na razgradnjo ozona. Uničevalci ozona pa so tudi dušikovi oksidi, ki nastajajo pri zgorevanju fosilnih goriv.

Preverite se

UV-žarki B imajo višjo energijo kot UV-žarki A.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ97/335