Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dolgoživa organska onesnaževala POPs (Persistent Organic Pollutants)

Tudi prispevek drugih halogeniranih ogljikovodikov na okolje ni zanemarljiv. Na seznamu dolgoživih organskih onesnaževal, katerih uporaba je prepovedana, je kar 8 pesticidov, med njimi zloglasni DDT in aldrin, dve industrijski kemikaliji, poliklorirani bifenili PCB-ji, in dva produkta sežiga kloriranih kemikalij, diokisin in furan. Vprašati se moramo, zakaj so te spojine tako nevarne. Nevarnost kemikalij določajo njihova usoda v okolju in toksikološke lastnosti: akutna in kronična toksičnost, mutagenost (vplivi na mutacije) in teratogenost (vplivi na plod). Vplive si bomo ogledali na primeru DDT-ja.

Model molekule DDT

Model molekule DDT

Ime IUPAC DDT

Na osnovi modela molekue DDT je ime IUPAC 4,4'-diklorodifeniltriklorometan.

Drži. Ne drži. Namig

Usoda kemikalij v okolju

Usodo kemikalij v okolju prikazuje spodnja shema.

Ko pride kemikalija v okolje, začnejo potekati fizikalne, biološke in kemijske spremembe.  Kemikalije v okolju lahko izhlapijo ali pa se vežejo na sedimente. Pri bioloških pretvorbah sta glavni biotransformacija in bioakumulacija (nalaganje v maščevju različnih organizmov). Kemijsko pa lahko poteče hidroliza, oksidacija/redukcija ali pa fotoliza (razgradnja pod vplivom svetlobe). Kateri proces bo potekal prednostno, je odvisno od hitrosti procesa oz. razpolovnega časa.

<NAZAJ
>NAPREJ98/335