Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Plini tople grede

Med pline tople grede uvrščamo ogljikov dioksid (CO2), fluorokloroogljike (CFC), metan (CH4), dušikove okside (NxO), troposferski ozon (O3) in vodno paro.

Modeli molekul nekaterih toplogrednih plinov

Model molekule CO<sub>2</sub> Model molekule CCl<sub>3</sub>F Model molekule H<sub>2</sub>O

 

Katera značilnost druži molekule toplogrednih plinov?

Vibracije in absorbcija energije

Pravilna rešitev naloge na prejšnji strani je bila, da so molekule plinov tople grede sestavljene iz najmanj treh atomov. To je pomembno, ker se  zaradi vibracij večatomnih molekul spreminja polarni značaj molekul in s tem njihovo energijsko stanje, prehod iz enega v drugo vibracijsko stanje je povezan z absorpcijo energije v infrardečem območju elektromagnetnega valovanja. Preprost primer vibracij molekule vode si poglejte na animaciji.

 

Zakaj so CFC-ji toplogredni plini?

Vsi plini tople grede absorbirajo infrardeče sevanje, pri tem se segrejejo in ponovno oddajajo toploto v obliki infrardečega sevanja. Prispevek  plinov tople grede na segrevanje atmosfere je različen, odvisen je od faktorja tople grede (FTG). Faktor tople grede je meritev učinka tople grede, ki ga povzroči nek plin glede na enak delež ogljikovega dioksida, za katerega je izbran faktor učinka 1. Na primer ena molekula nekega fluorokloroogljika (CFC-ja) ima enak učinek kot 10000 molekul ogljikovega dioksida. To pomeni, da je njen prispevek k pojavu tople grede 10000-krat večji od prispevka ene molekul CO2.

 

<NAZAJ
>NAPREJ96/335