Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Faktor tople grede za CO2 je 1, za CFC-je pa 10000. Koncentracija CO2 je danes 353 ppm (molekul na milijon molekul zraka), koncentracija CFC-jev pa je 900 ppt (delcev na trilijon molekul zraka). Trilijon je 1018. Poiščite pravilno trditev.

2.

Izberite molekule, ki so toplogredni plini.

3.

Vpliv  spojine na tanjšanje ozonske plasti je opredeljen s potencialom razgradnje ozona — PRO  (ang. Ozone Depletion Potencial (ODP).  Potencial razgradnje ozona je razmerje učinka na razgradnjo ozona neke spojine v primerjavi z učinkom enake mase spojine  CFC-11, ki ima potencial razgradnje ozona opredeljen kot 1,0. Katere trditve so pravilne? (FTG - faktor tople grede)
 Ime spojine
Življenjska doba
 PRO
 FTG
Fluorotriklorometan CFC-11
 45 let
 1  4000
Monokloropentafluoroetan CFC-115  1700 let
 0,6  9300
Bromotrifluorometan Halon 1301  56 let
 10  5600

4.

Testi akutne toksičnosti DDT-ja na podganah so pokazali, da spada med močno toksične spojine.

Drži. Ne drži.
5.

Dioksini in furani so halogenirani ogljikovodiki, ki se uporabljajo v kmetijstvu za zatiranje plevelov.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ100/335