Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Maščobne kisline — sestavine maščob in voskov

Maščobne kisline so karboksilne kisline, ki imajo v molekuli najmanj štiri ogljikove atome in so sestavine maščob. Veriga ogljikovih atomov, na katerega je vezana karboksilna skupina, je lahko nasičena ali nenasičena.

Model nasičene dekanojske kisline s prikazom razporeditve elektronske gostote

Nepolarni rep in
polarna glava

Veriga ogljikovih atomov predstavlja dolg nepolarni rep, na mestu vezave karboksilne skupine pa sta  modra ( δ+) in rdeča (δ) barva, ki predstavljata polarno glavo. Zaradi take zgradbe tvorijo maščobne kisline v polarnih topilih plastovite strukture ali micele. Plastovite in micelne strukture se stabilizirajo tako, da tvorijo polarne glave z molekulami vode vodikove vezi, med nepolarnimi repi pa nastopajo disperzijske sile.


Preverite razumevanje

Kaj predstavlja model? Koliko ogljikovih atomov ima molekula?

Organska molekula

Prveri razumevanje

Povežite barvo za prikaz elektronske gostote z njenim pomenom.

zelena barva
nevtralno območje
rdeča barva
povečana el. gostota
modra barva
zmanjšana el. gostota
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ162/335