Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Derivati karboksilnih kislin so pomembni v organski sintezi. Na sliki so predstavljeni derivati karboksilnih kislin in smer naraščanja njihove reaktivnosti za nukleofilne substitucije. Iz kislinskih kloridov lahko pripravimo vse druge derivate, iz soli pa ne moremo pripravljati derivatov.  Med derivati so za življenje najbolj pomembni estri, ki dajejo vonj sadju in zelenjavi, estri višjih maščobnih kislin pa so masti, olja in voski, ki imajo pomembne biološke funkcije v organizmih.

 

 

Zakaj različna reaktivnost derivatov

Različna rekativnost derivatov karboksilnih kislin za nukleofilne substitucije je posledica povečane ali zmanjšanje elektronske gostote na karbonilnem (>CO) ogljikovem atomu. Na modelih s prikazom razporeditve elektronske gostote na površini modela molekule lahko opazite, da je pri kislinskem kloridu karbonilni ogljik delno modre barve (δ+), kar je ugodno za napad nukleofilnega reagenta. Na modelu acetamida pa je barva na karbonilnem atomu že rdeča (δ-), kar je neugodno za napad nukleofila.

Acetilklorid Acetanhidrid
Etilacetat Etilamid
<NAZAJ
>NAPREJ164/335