Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ioni dvojčki — zwitter ioni

Aminokisline obstajajo v obliki pozitivno in negativno nabitih ionov, ki jih imenujemo ioni dvojčki, uveljavljeno je tudi ime nemškega izvora zwitterioni. Na ionsko naravo aminokislin lahko sklepamo iz podatkov za tališča, ki so nenavadno visoka.

Primerjava fizikalnih lastnosti propanojske kisline in aminokisline alanina (2-aminopropanojska kislina) je podana v spodnji tabeli.

Aminokislina alanin
 Propanojska kislina

Topnost v vodi: 166,5 g/L

Tališče: 314,5—316,5 oC

Topnost v vodi: 370 g/L

Tališče: —21,5 oC

Velike razlike v tališču alanina in propanojske kisline ne moremo pripisati le razliki v polarnosti obeh molekul, ampak ionski obliki alanina.

L- in D-aminokisline

Razen glicina (R=H), imajo vse molekule  α-aminokislin še eno značilnost, molekule so kiralne, kar pomeni, da imajo v molekuli ogljikov atom, na katerega so vezane štiri različne skupine. Take molekule nastopajo v dveh strukturnih oblikah — streoizomerih, ki sta zrcalni sliki, tako kot levo in desno krilo metulja ali leva in desna dlan.

Krili metulja sta zrcalni sliki
L-alanin
D-alanin
Oznaka L- pomeni, da ima molekula aminsko skupino na levi strani, oznaka D- pa pomeni, da je aminska skupina na desni strani ogljikovega atoma, ki je kiralni center. Pri označevanju L- in D-oblike je pomembna orientacija molekul. Pri opredeljevanju L- in D-oblike si pomagamo z modeli. Proteinogene aminokisline nastopajo v L-obliki. Obliki L in D se razlikujeta v sučnosti polarizirane svetlobe. Ena oblika suče ravnino polarizirane svetlobe v levo, druga v desno, vendar ni nujno, da L-oblika suče v levo in D-oblika v desno. Sučnost določamo eksperimentalno.

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ251/335