Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Aminokisline delimo glede na medsebojno lego aminske in karboksilne skupine v več skupin, ki jih označujemo z grškimi črkami. Najbolj pomembne za življenje so alfa-aminokisline, ki imajo na isti ogljikov atom vezani obe funkcionalni skupini. Okoli ogljikovega atoma, na katerega sta vezani —COOH in —NH2, je zgradba tetraedrična. Vse proteinogene (gradijo proteine) aminokisline, razen glicina, so kiralne. Nastopajo v obliki L in D, ki se razlikujeta v sučnosti in biološki aktivnosti. Proteinogene aminokisline nastopajo v L-obliki. Oznaka pomeni, da imajo v skladu z dogovorom aminsko skupino na levi strani, karboksilno skupino pa na desni strani. Aminokisline so amfoterne, reagirajo lahko kot kisline ali baze. Ionska oblika molekule aminokisline je odvisna od pH okolice. Za aminokisline so značilne reakcije nukleofilne adicije, pri katerih se na delno pozitiven ogljikov atom karbonilne skupine veže dušikov atom aminske skupine. Nastane peptidna vez, s katero so povezane aminokisline v peptidih in proteinih.

Alfa in beta-aminokislina

palični kroglični kalotni

L in D alanin

palični kroglični kalotni

Nastajanje peptidne vezi

Na modelih poglejte zgradbo dipetida (ala-gly), ki nastane s povezovanjem aminokisline alanina (ala) z glicinon (gly). Bodite pozorni na zgradbo peptidne vezi.

Alanin Glicin Dipeptid ala-gly

palični kroglični kalotni

<NAZAJ
>NAPREJ255/335