Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kislost in bazičnost aminokislin

Aminokisline imajo v molekuli več ionizirajočih skupin. Ionsko stanje teh skupin in s tem celokupni naboj aminokisline sta odvisna od vrednosti pH okolja.

Ionsko stanje aminokisline L-alanina v odvisnosti od pH vrednosti okolja
Slika prikazuje spreminjanje naboja na molekuli  L-alanina v odvisnosti od kislosti oziroma bazičnosti okolja. V močno kislem je aminska skupina protonirana, nastane kationska oblika. V močno bazičnem  protonirana aminska skupina odda proton in nastane anionska oblika. Pri pH-vrednosti 6,11 je molekula v obliki iona dvojčka. Ta vrednost pH se imenuje izoelektrična točka.

V izoelektrični točki je število pozitivnih in negativnih nabojev na molekuli enako,  molekula je zato navzven električno nevtralna. V izoelektični točki so aminokisline tudi najmnaj topne v vodi. Vrednost izoelektrične točke je odvisna od zgradbe skupine, ki je poleg vodika, aminske skupine in karboksilne skupine še vezana na kiralni C-atom.

Preverite razumevanje

Na sliki je strukturna formula aminokisline aspartata. Ugotovite, v katerem območju pH-vrednosti ima molekula prikazano kationsko obliko.

Na sliki je strukturna formula molekule aminokisline valina. Ugotovte, v katerem območju pH ima molekula prikazano obliko?

Izoelektrična točka aminokislin je vedno v nevtralnem območju pH.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ252/335