Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dokazovanje aminokislin

Cilji:

Pri poskusu boste spoznali reakcijo za dokazovanje aminokislin z ninhidrinskim reagentom.

Potrebščine:

  • 0,1-% vodna raztopina ninhidrina,
  • 0,1 M raztopina glicina ali alanina.
  • destilirana voda,
  • vodna kopel,
  • kapalke,
  • dve epruveti.

Pripravimo dve epruveti. V prvo nalijemo 1 mL destilirane vode (slepa), v drugo pa 1 mL raztopine aminoksiline (npr. alanina). V vsako epruveto dodamo po tri kapljice raztopine ninhidrina in epruveti postavimo v vodno kopel. Segrevamo do spremembe barve.

Preverite razumevanje

Ovrednotite trditev. Z ninhidrinom reagirajo samo aminokisline in tvorijo značilno obarvanje.

Drži. Ne drži.

Ovrednotie trditev. Pri reakciji aminokislin z ninhidrinom nastane tudi CO2.

Drži. Ne drži.

Dokaz dušika

Oglejte si eksperiment.
 

Razložite opažanja pri poskusu.

Ovrednotite trditev. Pri hidrolizi proteinov las smo z lakmusom dokazali aminokisline.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ253/335