Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Ogljikovodiki — spojine ogljika in vodika

Osnova delitve organskih spojin je zgradba skeleta ogljikovih atomov. Najpreprostejše organske spojine so ogljikovodikih. —


Nasičeni ogljikovodiki — ciklični in aciklični

Za nasičene ogljikovodike je značilno, da so med ogljikovimi atomi same enojne σ-vezi. V to skupino uvrščamo: alkane in cikloalkane. Alkani so lahko nerazvejeni ali razvejeni. Oglejte si model nasičenega nerazvejenega alkana in cikličnega alkana, cikloheksana.


Navidezni modeli

Model molekule butana Model molekule ciklobutana

Od modelov do molekulskih formul

Dopolnite molekulski formuli nerazvejenega alkana in cikloalkana, ki sta prikazana na modelu.

Molekulska formula butana je: C 4 H 10   

Molekulska formula ciklobutana je: C 4 H 8

Model razvejenega alkana

Model molekule metilpropana

Dopolnite molekulsko formulo.

Molekulska formula metilpropana je: C 4H 10  

<NAZAJ
>NAPREJ19/335