Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dušikove organske spojine

Med dušikovimi organskimi spojinami bomo omenili le tiste, ki se najbolj dotikajo našega življenja in so v bistvu derivati amoniaka. Med bazične dušikove organske spojine spadajo: amini (aciklični, aromatski in heterociklični). Med heterociklične amine spadajo tudi organske baze, ki so sestavine makromolekule DNK in so ključne v procesih dedovanja in prenosa infomacij v našem telesu, ter aminokisline, ki imajo dve funkcionalni skupini, bazično, aminsko, in kislo, karboksilno. Heterociklične amine, za katere je značilno, da so dušikovi atomi skupaj z ogljikovimi atomi vezani v obroče, najdemo kot ključne sestavine alkaloidov. Znan alkaloid je morfin, ki je poleg veliko dobrega prinesel v sodobno družbo tudi hudo zlo, saj povzroča močno zasvojenost, ki vodi celo v smrt uživalca. Nekaj značilnih primerov dušikov organskih spojin je prikazanih na shemi.

Alkilamin je predstavnik acikličnih aminov, piridin je predstavnik heterocikličnih aminov, gvanin je ena od organskih baz, ki gradijo molekulo DNK, in glicin je najpreprostejša aminokislina.


Razvrščanje organskih dušikovih spojin

Imena značilnih dušikovih organskih spojin na levi strani z miško prenesite na ustrezno mesto tako, da se bo splošno ime spojine ujemalo s strukturno formulo na levi strani.

alifatski amin
organska baza v DNK
aminokislina
aromatski amin
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ24/335