Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Nenasičeni aciklični in ciklični ogljikovodiki

Nenasičeni ogljikovodiki imajo v molekuli vsaj eno dvojno ali trojno vez. Med ogljikovimi atomi nastopajo σ-vezi in vsaj ena π-vez. Med nenasičene ogljikovodike uvrščamo alkene in alkine ter cikloalkene. Oglejte si primer modela molekule but-1-ena.


Modeli molekul

Model but-1-ena Model but-1-ina Model ciklobutena

 

Dopolnite.

Molekulska formula but-1-ena je: C 4 H 8

Molekulska formula but-1-ina je: C 4 H 6  

Molekulska formula ciklobutena je: C 4 H 6

Aromatski in poliaromatski ogljikovodiki

Aromatske in poliaromatske ogljikovodike (PAH) uvrščamo med ciklične oz. policiklične ogljikovodike. Zanje je značilno, da so vsi ogljikovi atomi, ki so vezani v obročih, sp2-hibridizirani, dvojne vezi se v obročih izmenjujejo z enojnimi vezmi. Vsi aromatski ogljikovidiki spadajo med okolju in zdravju izredno nevarne organske spojine. Obračajte modela molekul benzena in naftalena. Pozorni bodite na položaj atomov v prostoru.


Modela aromatskih ogljikovodikov

Model benzena Model naftalena

Dopolnite.

Molekulska formula benzena je: C 6 H 6    V molekuli naftalane je (vpišite besedopet dvojnih vezi.

<NAZAJ
>NAPREJ20/335