Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kisikove organske spojine

Če v skeletu odljikovodikov enega ali več vodikovih atomov nadomestimo s kisikovimi funkcionalnimi skupinami, dobimo:

(1) alkohole, ki imajo hidroksilno skupino (−OH), in etre, ki imajo na kisikov atom vezani z enojno σ-vezjo dve skupini C-atomov,

(2) karbonilne spojine, ki imajo na ogljikov atom vezan kisikov atom z dvojno vezjo (σ-vez + π-vez); mednje spadajo aldehidi  (−CHO) in ketoni (−CO−) ,

(3) organske kisline, ki imajo karboksilno skupino (−COOH), sestavljeno iz karbonilne in (−CO−) in hidroksilne (−OH) skupine.


Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Spojine, ki imajo v molekuli skupino —CHO so: aldehidi .

Karboksilna skupina je sestavljena iz karbonilne — CO — in hidroksilne - OH . Vpišite formule funkcionalnih skupin.

Modeli kisikovih organskih spojin

Alkohol Aldehid Keton Karboksilna kislina

Prepoznavanje kisikovih organskih spojin

Vprašanja so povezana z modeli molekul kisikovih spojin. Dopolnite manjkajoče besede ali formule.

V molekuli alkohola je: hidroksilna skupina, njena formula je:  − OH .  

V molekuli aldehida je: aldehidna skupina, njena formula je:− CHO.   

V molekuli ketona je: karbonilna skupina, njena formula je:− CO −. 

V molekuli karboksilne kisline je: karboksilna skupina, njena formula je:− COOH .  

Karboksilna skupina organskih kislin je sestavljena iz:  — CO — in — OH . (Vpišite formuli funkcionalnih skupin.)

<NAZAJ
>NAPREJ22/335