Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Osnova vseh organskih spojin so ogljikovodiki, ki imajo v molekuli le ogljik in vodik.

1. Ogljikovodike delimo na aciklične, ciklične in aromatske. Aciklični  in ciklični so lahko nasičeni ali nenasičeni. Aciklični nasičeni so alkani in cikloalkani. Nenasičeni imajo v molekuli vsaj eno dvojno ali trojno vez, mednje spadajo alkeni, alkini, cikloalkeni in cikloalkini.

2. Med nasičenimi in nenasičenimi spojinami razlikujemo s preprosto reakcijo adicijo broma na dvojno ali trojno vez.

3. Obsežno skupino organskih spojin tvorijo kisikove organske spojine. Mednje uvrščamo alkohole (—OH), etre (—O—), karbonilne spojine (—CHO ali —CO—) ter karboksilne kisline  (—COOH).

4. Za življenje izredno pomembna skupina organskih spojin so dušikove organske spojine. Predstavili smo le derivate amoniaka. V to skupino uvrščamo amine in aminokisline. 

Model aromatske molekule — molekula pirena

Piren

Model molekule karboksilne kisline — propanojska kislina

Propanojska kislina

Model molekule amina — anilina

Anilin

Model molekule aminokisline — alanina

Alanin
<NAZAJ
>NAPREJ25/335