Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Dokaz amida

Ali je produkt reakcije med acetilkloridom in 1-butilaminom resnično amid, CH3CH2CH2CH2−NHCO−CH3, in ne morda amonijev klorid, NH4Cl? Poglejte poskus. Amid, ki smo ga dobili pri prvem poskusu, prenesemo v epruveto, dodamo 6 mL raztopine natrijevega hidroksida in segrevamo. Iz epruvete vodimo cevko v raztopino bakrovega sulfata in opazujemo spremembo barve raztopine.

Razlaga poskusa

Amid pri hidrolizi z raztopino natrijevega hidroksida razpade v amin, 1-butilamin, in sol, natrijev acetat. 1-butilamin z raztopino bakrovih ionov tvori značilno temno modro obarvane komplekse. Tako smo dokazali, da je produkt reakcije med acetikloridom in 1-butilaminom amid, ki je pri bazični hidrolizi razpadel nazaj v amin. Reakcijsko shemo bazične hidrolize amida prikazuje animacija.

Bazična hidroliza amida

Preverite razumevanje reakcije

Preberite spodnje besedilo in dopolnite manjkajoče besede.

Bazična hidroliza amida je endotermna reakcija. Nastane sol kisline in amin , ki ga dokažemo kot modro  obarvan kompleks z ioni Cu2+.

<NAZAJ
>NAPREJ242/335